facebook
logo

Ochrona Danych

Informujemy, że pozyskane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922) oraz od 25 maja 2018 r. - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych przez firmę AP Beauty Anna Porczyk-Suchodolska z siedzibą w Warszawie, 02-836 przy ul. Kormoranów 14.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AP Beauty Anna Porczyk-Suchodolska z siedzibą w Warszawie, 02-836 przy ul. Kormoranów 14.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b, w celu otrzymywania newleterra, informacji handlowych na podstawie art 6 ust 1 pkt a

Zgodnie z art. 13 pkt. e odbiorcą danych w przypadku wysyłki jest firma kurierska In Post bądź Poczta Polska. 

W przypadku wystaweienia faktury Vat dane udostępnione zostaną firmie Top Trade prowadzącej biuro rachunkowe.

Dane przetwarzane w celu  otrzymywania newslerra  sa przechowywane do momentu wycofania zgody.

Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych i oraz ich poprawiania. Ponad to ma prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych przez firmę AP Beauty, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy Ustawy/ Rozporządzenia. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia realizację zamówienia.

Informujemy, iż Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania bardziej zindywidualizowanej oferty handlowej. 

Osoby logujace sie w celu