facebook
logo

Regulamin

I. Informacje o sklepie 
Strona sklepu www.jessicacosmetics.pl jest własnością Anny Porczyk-Suchodolskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AP Beauty Anna Porczyk-Suchodolska. Firma  AP Beauty Anna Porczyk-Suchodolska wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: 419393, z siedzibą przy ulicy Kormoranów 14, 02-836, Warszawa oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Adres biura handlowego:AP Beauty, ul. Harcerska 3b, 05-091 Ząbki, Polska
Numer Identyfikacji Podatkowej: 951-216-76-53
Regon: 140377012
Email: info@apbeauty.pl
Telefon: + 48 500 325 200


II. Oferta sklepu
1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.
2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. III
3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 
III. Zamówienia 
1 .Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, lub drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.
3 .Czas realizacji zamówienia określony jest szczegółowo w pkt. IV
4. Szczegółowo o przebiegu realizacji zamówienia klient informowany jest za pośrednictwem maila.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
6. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia określonym w pkt. IV klient nie będzie w stanie odebrać paczki.
7. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 
IV. Czas realizacji zamówienia 
Naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy. 
Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się:
- czas na skompletowanie zamówionych produktów
- czas na dostawę
Kompletowanie zamówienia trwa przeciętnie 1-2 dni roboczych. Dostawa trwa - w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia - od 1 do 4 dni roboczych.
Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów. W takim przypadku klient zostanie o tym fakcie poinformowany.


V. Dostawa  
Zamówienia dostarczane są przez kuriera InPost i Pocztę Polską.
InPost 
W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. AP Beauty przekazuje firmie InPost numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. 
Poczta Polska 
Paczki dostarczane są w godzinach 8:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku. W razie niezastania adresata, listonosz zostawi Awizo, z którym należy udać się na wskazaną placówkę poczty w celu odbioru przesyłki.


VI. Koszty przesyłki 
Kurier InPost
15 zł - płatność elektroniczna: przelew
17 zł - płatność przy odbiorze: gotówka
Poczta Polska
15 zł - płatność elektroniczna: przelew
18,50 zł - płatność przy odbiorze: gotówka
Powyższe ceny obowiązują niezależnie od wagi paczki oraz ilości zamówionych produktów. 


VII. Formy płatności  
Przelew 
Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych. W tytule przelewu prosimy podawać numer zamówienia z potwierdzenia mailowego. Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę.

Dane do przelewu:
78 1160 2202 0000 0001 9440 4957  
AP Beauty Anna Porczyk-Suchodolska
Kormoranów 14
02-836 Warszawa

Za pobraniem
Oznacza, że należność za zamówienie należy zapłacić gotówką listonoszowi, na poczcie lub kurierowi przy odbieraniu paczki.


VIII. Opakowanie
Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości kartonowe opakowania. Trójwarstwowy karton ma wysoką wytrzymałość na zgniecenia i uderzenia. Oprócz tego pusta przestrzeń wokół produktu w kartonie jest wypełniana mechanicznym uszczelniaczem, aby przy drastycznych upadkach i uderzeniach nawet pomimo przebicia kartonu chronić towar.


IX. Oryginalność produktów
Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają gwarancję oryginalności. Nie stosujemy zamienników, nie sprzedajemy testerów - dostarczamy towar w 100% oryginalny. 


X. Faktury VAT
Standardowo do przesyłek załączane są paragony. Jeśli jesteś zainteresowana uzyskaniem faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w zamówieniu. 
 
XI. Odstąpienie od umowy
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma możliwość rezygnacji z umowy kupna.
Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres biura handlowego: AP Beauty, ul. Harcerska 3 b, 05-091 Ząbki.


XII. Niezgodność towaru z umową
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.


XIII. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
1. W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (+ 48 500 325 200 lub info@apbeauty.pl)
3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (+ 48 500 325 200 lub info@apbeauty.pl).
4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
5. W przypadku zaginięcia przesyłki:
Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.


XIV. Polityka prywatności i polityka cookies
Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, AP Beauty przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


XV. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25-01-2013. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 


Załacznik Nr 1 - Polityka Prywatności i Polityka Cookies