facebook
logo

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 Informujemy, że pozyskane przez nas Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma APBeauty Anna Porczyk-Suchodolska z siedzibą w Warszawie, 02-836 przy ul. Kormoranów 14, posiadającą numer NIP: 9512167653 oraz REGON: 140377012.

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych widocznych na stronie lub za pomocą  adresu mailowego: rodo@apbeauty.pl.

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

W przypadku korzystania Użytkownika przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie należy do nich imię i nazwisko oraz adres email.

W przypadku rejestracji Użytkownika należą do nich: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email/login, adres główny (ulica i numer, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres korespondencyjny jeśli inni niż adres główny, a w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami  dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- korzystania ze strony jessicacosmetics.pl;
- założenia konta przez Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z jego funkcjonalności;
- przesyłania informacji handlowej, newsletteru na podstawie art.6 ust.1 pkt a;
- realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym jessicacosmetics.pl na podstawie art. 6 ust 1 pkt. B; Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
- wysyłania materiałów edukacyjnych oraz informowania o szkoleniach.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy Administratora. W ograniczonym zakresie dostęp mogą mieć również podmioty współpracujące z Administratorem, które obsługują system informatyczny sklepu, dostawcy usług teleinformatycznych oraz hostingowych, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym firmy.

Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane najkrócej jak to możliwe i tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc:
- w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;
- w przypadku plików cookie do momentu usunięcia ich przez Państwa przy pomocy ustawień przeglądarki czy urządzenia. Usunięcie plików cookie nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych;
- w przypadku, gdy konto Użytkownika zostanie przez niego usunięte, w przeciągu 1 roku;
- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dopóki nie zostanie ona cofnięta;
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych;
- ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron.
 W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych;
- prawo sprostowania /uzupełnienia danych;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych do innego Administratora;
- prawo sprzeciwu do przetwarzania jego danych osobowych;
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;
- prawo do wniesienia skargi do GIODO.

PROFILOWANIE

Informujemy, iż Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania bardziej zindywidualizowanej oferty handlowej oraz przekazania dostępu do określonej zawartości strony.

LOGI SERWERA

Podczas każdej wizyty na stronie jessicacosmetics.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania Użytkownika, które zapisywane są w plikach logów.  Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają takie dane jak: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony , z której Użytkownik został przekierowany, pobrana ilość danych, a także informacje o stosowanej przeglądarce internetowej.

Zebrane przez nas dane mogą zostać poddane analizie w celu tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej strony jessicacosmetics.pl , a także szybszego wykrywania i usuwania błędów na stronie oraz zarządzania wydajnością naszego serwera. Wykorzystujemy rekordy danych pliku logu także w celu ochrony przed atakami hackerskimi.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia, tj. komputer, smartfon, telefon, tablet. itp. Korzystając ze strony jessicacosmetics.pl wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookies.

Na naszej stronie pliki cookie wykorzystywane są w celu:
- zapamiętywania informacji o Państwa sesji, umożliwiające sprawniejsze, szybsze i łatwiejsze dla Użytkownika działanie strony;
- zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach konta Użytkownika;
- statystycznym, aby ulepszać i rozwijać świadczone przez nas usługi.

Pragniemy także poinformować, że:
- pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia;
- każda przeglądarka posiada możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania oraz kontrolowania przyjmowania plików cookies.  Dostęp do treści pomocy lub ustawieniami prywatności jak i bezpieczeństwa w przeglądarce, z której Państwo korzystają dostępny jest poprzez wciśnięcie klawisza pomocy F1;
- usunięcie aktualnych plików cookies, może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Szanujemy Państwa prywatność, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.  Nasza strona jest chroniona przez certyfikat SSL OV, nasze komputery są zabezpieczone sprawdzonymi programami antywirusowymi i zaporami ogniowymi, dane na naszym serwerze są szyfrowane.  Przestrzegamy tego na bieżąco, dlatego zachęcamy do okresowego zapoznawania się ze zmianami, które mogą zostać przez nas wprowadzone.